FOOD AS A TOOL FOR LEARNING IN EVERYDAY ACTIVITIES AT PRESCHOOL – AN EXPLORATORY STUDY FROM SWEDEN Av Hanna Sepp och Karin Höjer.

 

Författarna menar att det behövs mer forskning på matundervisningen i förskolan och hur varje pedagog hanterar de vetenskapliga fakta som finns tillgängliga om en hälsosam livsstil i relation till mat. Studien var indelad i tre steg, först fick pedagogerna de pedagogiska verktygen, i steg två arbetade pedagogerna självständigt under ca ett år i förskolan med att involvera mat i olika lärande moment. Slutligen samlades data in genom intervjuer.

Pedagogerna fick arbeta med den så kallade ”Sapere-metoden” utvecklad för att uppmuntra barnen att uppleva maten med alla sinnen och sätta ord på upplevelsen. Metoden understryker individens rätt till sin egen smak och rätten att inte smaka, det har visat sig leda till att barn blev mer positiva till att smaka på nya saker. Flera deltagare använde matpedagogik både som lärande aktivitet men involverade även metoden vid vanliga måltider. Många av deltagarna upplevde att både barnen och de själva utvecklade sin sensoriska förmåga. Några insåg hur lite de pratade om smak i sin vardag och hade svårt att beskriva hur det smakade utöver om det var gott eller inte.

En del pedagoger upplevde hinder som att barnen var för små för att förstå eller uttrycka sig. Det största hindret var i många fall förskolans organisation när pedagogerna skulle göra inköp. Det var både en fråga om finansiering och hur råvarorna skulle köpas in.

Resultatet visar att det krävs ett tillåtande tillvägagångssätt, en engagerad pedagog och en stöttande organisation för att göra maten till ett meningsfullt pedagogiskt verktyg i förskolan. Författarna menar att det finns flera studier på hur mat kan användas som ett pedagogiskt verktyg i lärandet, men det saknas forskning på hur maten kan användas för att lära ut en hälsosam kost och hållbar utveckling.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s